Kế Hoạch Bài Dạy (Giáo Án) Công Nghệ 7 Theo Hướng Phát Triển Năng Lực (3 Cột)

Kế Hoạch Bài Dạy (Giáo Án) Công Nghệ 7 Theo Hướng Phát Triển Năng Lực (3 Cột)

    Tài liệu liên quan:

      Tài liệu Công nghệ Cấp THPT

     Tài liệu Công nghệ Cấp THCS

 Kế hoạch bài dạy (Giáo án)  này được soạn theo phương pháp mới, theo hướng phát triển năng lực học sinh. Gồm đầy đủ 5 bước theo kế hoạch bài dạy hiện hành do Bộ GD & ĐT qui định.

                                              PHẦN 1: TRỒNG TRỌT.

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Tiết 1:        VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT.

 KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG.

                             

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt đối với đời sống con người, với  việc phát triển ngành chăn nuôi, ngành công nghiệp chế biến, ngành thương mại. Lấy được VD minh họa.

 - Trình bày được các nhiệm vụ cơ bản của ngành trồng trọt trong giai đoạn hiện nay.

 - Nêu và giải thích được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt.

 - Nêu được khái niệm đất trồng , vai  trò và các thành phần của đất đối với cây trồng 

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.

 -  Rèn luyện được khả năng quan sát, phân tích đất qua từng thao tác. 

3. Thái độ:

 - Coi trọng việc sản xuất trồng trọt.

 - Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt. Có ý thức giữ gìn bảo vệ tài nguyên môi trường đất .

4. Năng lực:

 - Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.               

II. CHUẨN BỊ:

Link Tải: tại đây

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok