Kế Hoạch Bài Dạy Hình Học 12 (Giáo Án) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực

Tài liệu liên quan:

      Kế hoạch bài dạy Toán 6

      Kế hoạch bài dạy Toán 7

     Kế hoạch bài dạy Toán 8 

     Kế hoạch bài dạy Toán 9

     Kế hoạch bài dạy Toán 10 

     Kế hoạch bài dạy Toán 11

     Kế hoạch bài dạy Toán 12

    Ôn thi THPT QG Toán: 

GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG HÌNH HỌC 12

CHUYÊN ĐỀ: KHỐI ĐA DIỆN

Ngày soạn: 31/08/2020

Chủ đề 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN (Tiết 1,2).

 

     I. Mục tiêu của bài (chủ đề)

1. Kiến thức:

- Nắm được khái niệm khối đa diện và hình đa diện.

- Phân biệt được khối đa diện và hình đa diện.

- Vẽ hình biểu diễn của một khối đa diện và hình đa diện thường gặp: khối chóp, khối tứ diện. khối lăng trụ, khối hộp, khối lập phương.

- Nắm được các phép biến hình trong không gian và địnhn nghĩa hai đa diện bằng nhau.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết một khối đã cho có phải là khối đa diện hay không.

- Phân chia lắp ghép các khối đa diện.

- Hướng đến làm các bài toán lien quan đến khối đa diện như: tính thể tích, tính diện tích thiết diện, tính khoảng cách giữa các đường thẳng…

3. Thái độ:

      - Tích cực hoạt động; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

      - Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.

      - Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.

4. Định hướng phát triển năng lực:

     - Năng lực tạo nhóm tự học và sáng tạo để giải quyết vấn đề: Cùng nhau trao đổi và đưa ra phán đoán trong quá trình tìm hiểu các bài toán và các hiện tượng bài toán trong thực tế.

      - Năng lực hợp tác và giao tiếp: Tạo kỹ năng làm việc nhóm và đánh giá lẫn nhau.

      - Năng lực quan sát, phát hiện và giải quyết vấn đề: Cùng nhau kết hợp, hợp tác để phát hiện và giải quyết những vấn đề, nội dung bào toán đưa ra.

      - Năng lực tính toán:                              

      - Năng lực vận dụng kiến thức: Phân biệt được các khối đa diện hoặc không phải là khối đa diện…

 

Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1I6j16D0VIl4SVBhT_hscSyGBBAipr2ks/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok