Kế Hoạch Bài Dạy Hình Học 12 (Giáo Án) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực

Kế Hoạch Bài Dạy Hình Học 12 (Giáo Án) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực

Tài liệu liên quan:

      Kế hoạch bài dạy Toán 6

      Kế hoạch bài dạy Toán 7

     Kế hoạch bài dạy Toán 8 

     Kế hoạch bài dạy Toán 9

     Kế hoạch bài dạy Toán 10 

     Kế hoạch bài dạy Toán 11

     Kế hoạch bài dạy Toán 12

    Ôn thi THPT QG Toán: 

GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG HÌNH HỌC 12

CHUYÊN ĐỀ: KHỐI ĐA DIỆN

Ngày soạn: 31/08/2020

Chủ đề 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN (Tiết 1,2).

 

     I. Mục tiêu của bài (chủ đề)

1. Kiến thức:

- Nắm được khái niệm khối đa diện và hình đa diện.

- Phân biệt được khối đa diện và hình đa diện.

- Vẽ hình biểu diễn của một khối đa diện và hình đa diện thường gặp: khối chóp, khối tứ diện. khối lăng trụ, khối hộp, khối lập phương.

- Nắm được các phép biến hình trong không gian và địnhn nghĩa hai đa diện bằng nhau.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết một khối đã cho có phải là khối đa diện hay không.

- Phân chia lắp ghép các khối đa diện.

- Hướng đến làm các bài toán lien quan đến khối đa diện như: tính thể tích, tính diện tích thiết diện, tính khoảng cách giữa các đường thẳng…

3. Thái độ:

      - Tích cực hoạt động; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

      - Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.

      - Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.

4. Định hướng phát triển năng lực:

     - Năng lực tạo nhóm tự học và sáng tạo để giải quyết vấn đề: Cùng nhau trao đổi và đưa ra phán đoán trong quá trình tìm hiểu các bài toán và các hiện tượng bài toán trong thực tế.

      - Năng lực hợp tác và giao tiếp: Tạo kỹ năng làm việc nhóm và đánh giá lẫn nhau.

      - Năng lực quan sát, phát hiện và giải quyết vấn đề: Cùng nhau kết hợp, hợp tác để phát hiện và giải quyết những vấn đề, nội dung bào toán đưa ra.

      - Năng lực tính toán:                              

      - Năng lực vận dụng kiến thức: Phân biệt được các khối đa diện hoặc không phải là khối đa diện…

 

Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1I6j16D0VIl4SVBhT_hscSyGBBAipr2ks/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok