LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUI LUẬT PHÂN LI VÀ PHÂN LI ĐỘC LẬP

LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUI LUẬT PHÂN LI VÀ PHÂN LI ĐỘC LẬP

 I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1/ Một số khái niệm liên quan 

+ Dòng thuần chủng: là hiện tượng tất cả các thế hệ con lai trong dòng họ đều có kiểu hình giống nhau  và giống bố mẹ 

+ Con lai: là thế hệ con cháu được tạo thành khi đem lai 2 dòng thuần chủng có kiểu hình khác nhau + Alen: là các trạng thái khác nhau của cùng 1 gen, mỗi trạng thái qui định 1 kiểu hình khác nhau + Gen trội: thể hiện kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử và dị hợp tử 

+ Gen lặn: thể hiện kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp lặn 

+ Kiểu gen: là các cặp alen qui định các kiểu hình cụ thể của tính trạng đang nghiên cứu  + Tính trạng: là một đặc điểm nào đó đang được nghiên cứu  

+ Kiểu hình: là đặc điểm cụ thể của tính trạng đang được nghiên cứu đã thể hiện ra bên ngoài cơ thể + Giao tử thuần khiết: mỗi nhân tố di truyền có nguồn gốc từ bố hoặc mẹ và không được hòa trộn vào  nhau 

+ Cặp tính trạng tương phản: hai kiểu hình có biểu hiện trái ngược nhau của cùng một tính trạng  2/ Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden 

- Phương pháp độc đáo nhất mà Menden áp dụng: phân tích cơ thể lai 

- Menden không dùng lai phân tích để nghiên cứu quy luật di truyền 

Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng: cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác nhau về một hay nhiều tính trạngrồi phân tích kết quả lai ở đời sau: F1; F2; F3

Bước 3: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả. Bước 4: Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết của thân . 

- Thí nghiệm của Menden 

Pthuần chủng : Cây hoa đỏ x Cây hoa trắng (lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau) F1 : 100% Cây hoa đỏ 

F2 : 705 cây hoa đỏ : 224 cây hoa trắng  

- Giải thích thí nghiệm của MenDen 

+ Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2: hoa đỏ : hoa trắng = 705 : 224 3 : 1 

+ Từ tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3cho thấy tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng ở F2 thực chất là tỉ lệ 1 : 2 : 1 (1 đỏ thuần  chủng: 2 đỏ không thuần chủng : 1 trắng thuần chủng) Hoa đỏ F1 không thuần chủng  + Pthuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản, F1: 100% Cây hoa đỏ (đồng tính) Hoa đỏ là trội  hoàn toàn so với hoa trắng 

- Quy ước : A là nhân tố di truyền (gen) quy đinh màu hoa đỏ a: quy định màu hoa trắng. + F1: Hoa đỏmang cặp nhân tố di truyền Aaxác suất mỗi loại giao tửmang A hoặc a của F1 bằng nhau và bằng + Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử của bố và mẹ trong thụ tinh tạo nên sự phân li kiểu hình ở đời  


 

Link Tải: https://docs.google.com/document/d/1mZDGdaiC_Afn1_aPj9YRY4TaGk42wqzdeAb0AwKceho/edit?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok