LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUI LUẬT PHÂN LI VÀ PHÂN LI ĐỘC LẬP

 I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1/ Một số khái niệm liên quan 

+ Dòng thuần chủng: là hiện tượng tất cả các thế hệ con lai trong dòng họ đều có kiểu hình giống nhau  và giống bố mẹ 

+ Con lai: là thế hệ con cháu được tạo thành khi đem lai 2 dòng thuần chủng có kiểu hình khác nhau + Alen: là các trạng thái khác nhau của cùng 1 gen, mỗi trạng thái qui định 1 kiểu hình khác nhau + Gen trội: thể hiện kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử và dị hợp tử 

+ Gen lặn: thể hiện kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp lặn 

+ Kiểu gen: là các cặp alen qui định các kiểu hình cụ thể của tính trạng đang nghiên cứu  + Tính trạng: là một đặc điểm nào đó đang được nghiên cứu  

+ Kiểu hình: là đặc điểm cụ thể của tính trạng đang được nghiên cứu đã thể hiện ra bên ngoài cơ thể + Giao tử thuần khiết: mỗi nhân tố di truyền có nguồn gốc từ bố hoặc mẹ và không được hòa trộn vào  nhau 

+ Cặp tính trạng tương phản: hai kiểu hình có biểu hiện trái ngược nhau của cùng một tính trạng  2/ Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden 

- Phương pháp độc đáo nhất mà Menden áp dụng: phân tích cơ thể lai 

- Menden không dùng lai phân tích để nghiên cứu quy luật di truyền 

Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng: cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác nhau về một hay nhiều tính trạngrồi phân tích kết quả lai ở đời sau: F1; F2; F3

Bước 3: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả. Bước 4: Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết của thân . 

- Thí nghiệm của Menden 

Pthuần chủng : Cây hoa đỏ x Cây hoa trắng (lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau) F1 : 100% Cây hoa đỏ 

F2 : 705 cây hoa đỏ : 224 cây hoa trắng  

- Giải thích thí nghiệm của MenDen 

+ Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2: hoa đỏ : hoa trắng = 705 : 224 3 : 1 

+ Từ tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3cho thấy tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng ở F2 thực chất là tỉ lệ 1 : 2 : 1 (1 đỏ thuần  chủng: 2 đỏ không thuần chủng : 1 trắng thuần chủng) Hoa đỏ F1 không thuần chủng  + Pthuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản, F1: 100% Cây hoa đỏ (đồng tính) Hoa đỏ là trội  hoàn toàn so với hoa trắng 

- Quy ước : A là nhân tố di truyền (gen) quy đinh màu hoa đỏ a: quy định màu hoa trắng. + F1: Hoa đỏmang cặp nhân tố di truyền Aaxác suất mỗi loại giao tửmang A hoặc a của F1 bằng nhau và bằng + Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử của bố và mẹ trong thụ tinh tạo nên sự phân li kiểu hình ở đời  


 

Link Tải: https://docs.google.com/document/d/1mZDGdaiC_Afn1_aPj9YRY4TaGk42wqzdeAb0AwKceho/edit?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok