LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

 1/ Thí nghiệm Moocgan 

Pthuần chủng : Ruồi giấm thân xám, cánh dài x ruồi giấm thân đen, cánh cụt F1 : 100% thân xám, cánh dài 

Pa : ♂ thân xám, cánh dài (F1) x ♀ thân đen, cánh cụt Fa : 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt * Giải thích: 

- Vì Pthuần chủng và F1 cho 100% ruổi thân xám, cánh dài 

Các tính trạng: thân xám là trội với thân đen và cánh dài là trội so  với cánh ngắn 

F1 dị hợp 2 cặp gen (Bb,Vv) 

B: thân xám > b: thân đen ; V: cánh dài > v: cánh ngắn 

- Nếu theo quy luật phân li độc lập, ♂ F1(xám ,dài) dị hợp 2 cặp gen khi giảm phân cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau và Fa có  

4 kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1. Nhưng thực tế Fa có 2 KH với tỉ lệ  

1 xám, dài :1 đen, ngắn ruồi ♂ F1 dị hợp 2 cặp gen khi giảm phân chỉ  cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, vì ruồi cái đen, ngắn đồng  

hợp lặn (bb,vv) chỉ cho 1 loại giao tử 

- Chứng tỏ 2 cặp gen (Bb, Vv) quy định 2 cặp tính trạng phải  

cùng nằm trên một cặp NST nên cùng phân li và tổ hợp với nhau trong quá trình giảm phân, thụ tinh đưa đến sự di truyền đồng thời của nhóm tính trạng do chúng quy định 

- Sơ đồ lai:  

 

2/ Quy luật liên kết gen 

- Các gen trên cùng 1 NST phân li cùng nhau và làm thành nhóm gen liên kết - Số nhóm liên kết ở mỗi loài tương ứng với số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó - Số nhóm tính trạng liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết 


Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1L_LckYSaOFAgk810M3dRnwv5sLLqwvsS/view?usp=sharing


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok