LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH, DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH, DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

 DI TRUYỀN HỌC 1 

CHUYÊN ĐỀ: LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH1/ Các kiểu NST giới tính: Trong thiên nhiên, đã gặp 1 số kiểu NST giới tính như sau : XX, XY , XO. - Đực XY , cái XX : người , động vật có vú , ruồi giấm … 

- Đực XX , cái XY : các loại chim , bướm tằm , ếch nhái , bò sát, một số loài cá,... 

- Đực XO ; cái XX : bọ xít , châu chấu , rệp.  

- Đực XX ; cái XO : bọ nhậy . 

2/ Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính: là hiện tượng di tuyền của các tính trạngthường mà các  gen xác định chúng nằm trên các NST giới tính.  

Đặc điểm di truyền của gen trên NST giới tính X ( và không có alen tương ứng trên Y) * Thí nghiệm của Moocgan: Ở Ruồi Giấm 

* Giải thích thí nghiệm:  

- Từ kết quả của phép lai thuận cho thấy: mắt đỏ (A) > mắt trắng (a) 

- Tỉ lệ phân li kiểu hình phân bố không đồng đều ở 2 giới và tính trạng mắt trắng dễ hiện chủ yếu ở con đực Do vậy gen quy định màu mắt phải nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y 

* Đặc điểm của di truyền gen nằm trên NST X và không có alen tương ứng trên Y 

- Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, Tính trạng phân bố không đều ở hai giới - Có hiện tượng di truyền chéo, tính trạng lặn dễ biểu hiện ở cá thể mang cặp XY 

Thường gặp các bệnh ở người: mù màu, máu khó đông, loạn dưỡng cơ,... 

- Cá thể XY: chỉ cần 1 alen bệnh là biểu hiện ra kiểu hình nên bệnh phổ biến ở nam, ít gặp ở nữ Đặc điểm di truyền của gen trên NST giới tính Y( và không có alen tương ứng trên X) Có hiện tượng di truyền thẳng, tính trạng di truyền theo dòng XY(không phân biệt trội, lặn) Ví dụ: các tật dính ngón hai và ba, tật có chúm lông bên tai do gen trên Y quy định 

3/ Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính

Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1g1R8egfjHIKLdNyziJXbWfFpzdbdTGYR/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok