PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG III- DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG III- DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

DI TRUYỀN HỌC 1 

CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

1. Khái niệm về quần thể: 

- Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời  điểm xác định và có khả năng giao phối với nhau sinh ra con cái để duy trì nòi giống. - Dựa vào mặt di truyền học, phân biệt quần thể giao phối và quần thể tự phối. 

2. Các đặc trưng di truyền của quần thể: 

- Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, thể hiện ở tần số các alen và tần số các kiểu gen của quần thể. - Một số khái niệm:  

3. Cấu trúc di truyền quần thể


Quần thể tự phối 

Quần thể ngẫu phối

Khái niệm

Quần thể tự phối là các quần thể thực vật tự thụ phấn, động vật  lưỡng tính tự thụ tinh. 

Ở động vật, giao phối cận  huyết cũng được xem như  quần thể tự phối.

Quần thể giao phối ngẫu nhiên là  quần thể mà trong đó diễn ra sự bắt cặp giao phối ngẫu nhiên của  các cá thể đực và cái trong quần  thể. 

Đặc điểm di truyền

- Gồm các dòng thuần với kiểu  gen khác nhau. 

- Ở thể đồng hợp, cấu trúc di  truyền của quần thể không đổi  qua các thế hệ.  

Ví dụ: 

AA x AA ⎯⎯nTFAA  

aa x aa ⎯⎯nTF aa 

- Ở thể dị hợp khi tiến hành tự phối  qua nhiều thế hệ thì cấu trúc di  truyền của quần thể thay đổi theo  hướng:  

+ Tỉ lệ thể đồng hợp tăng dần. + Tỉ lệ thể dị hợp giảm dần.  + Tần số tương đối của các alen  không thay đổi.

- Có sự giao phối ngẫu nhiên  giữa các cá thể trong quần thể Quần thể giao phối được xem  là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại  của loài trong tự nhiên 

- Đa dạng về kiểu gen và kiểu  hình. 

- Mỗi quần thể giao phối ngẫu  nhiên có thể duy trì tần số các  kiểu gen khác nhau trong quần  thể không đổi qua các thế hệ 

trong những điều kiện nhất định.

Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1YT6E1geGqEH74sj8VTwwE6PiawhK8ndg/view?usp=sharing

Đăng Ký Kênh YouTuBe giúp mình nhé: https://www.youtube.com/watch?v=L40DZc6V6Yw

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok