KẾ HOẠCH BÀI DẠY 11 (GIÁO ÁN) CHỦ ĐỀ CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 11 (GIÁO ÁN) CHỦ ĐỀ CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN CHỦ ĐỀ: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Thời lượng: 4 tiết

1. MỤC TIÊU DẠY HỌC                  

Phẩm chất, năng lực

MỤC TIÊU

STT

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

Nhận thức sinh học

- Nêu được khái niệm cảm ứng ở thực vật. Phân tích được vai trò của cảm ứng ở thực vật 

(1)

- Trình bày được đặc điểm và cơ chế cảm ứng ở thực vật

(2)

- Phân biệt hướng động và ứng động ở thực vật.

(3)

- Nêu được một số hình thức biểu hiện của cảm ứng ở thực vật: vận động hướng động và vận động cảm ứng.

(4)

Tìm hiểu thế giới sống

- Thực hành quan sát được hiện tượng cảm ứng ở một số loài cây.

 

(5)

Vận dụng kiến, thức kĩ năng đã học

- Vận dụng được hiểu biết về cảm ứng ở thực vật để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

 

(6)

- Thực hiện được thí nghiệm về cảm ứng ở một số loài cây

(7)

NĂNG LỰC CHUNG

Tự chủ - tự học

Tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm khi hợp tác

(8)

Giao tiếp và hợp tác

Tăng cường khả năng khả năng và trình và diễn đạt ý tưởng, sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm khi hợp tác

(9)

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

-Yêu nước:

Yêu thiên nhiên, ý thức giữ cho môi trường sống, biết trồng và chăm sóc cây xanh, giữ cân bằng sinh thái.

10

Trung thực:

Khách quan trong nhận xét, đánh giá quá trình học tập của bản thân và bạn bè

11

Chăm chỉ

Ham học hỏi, quan sát, chăm sóc cây trồng.

 

12

 

2. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

2.1. Giáo viên

Tranh, phiếu học tập số 1

Các kiểu hướng động

Khái niệm

Tác nhân

Vai trò

Cơ chế chung

Hướng sáng

 

 

 

 

 

 

 

Hướng trọng lực

 

 

 

 

Hướng hoá

 

 

 

 

 

Hướng tiếp xúc

 

 

 

         Còn nữa.......

 

Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1GDhKJO8EIemw3G-5TLOloTITXtKB4WHZ/view?usp=sharing

Đăng Ký Kênh YouTuBe giúp mình nhé: https://www.youtube.com/watch?v=L40DZc6V6Yw

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok