KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN) CHỦ ĐỀ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (MODUL TẬP HUẤN)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN) CHỦ ĐỀ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (MODUL TẬP HUẤN)

 KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

MÔN: SINH HỌC - LỚP 11 

BÀI DẠY: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

Thời lượng: 2 tiết 

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY

Phẩm chất, năng lực 

MỤC TIÊU 

STT 

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

Nhận thức sinh học

- Trình bày được khái niệm cảm ứng ở động vật. 

- Trình bày được cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần  kinh. 

- Mô tả được cấu tạo của hệ thần kinh dạng lưới và khả năng  cảm ứng của động vật có hệ thần kinh dạng lưới. 

- Mô tả được cấu tạo của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và khả năng cảm ứng của động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. 

- Nêu sự tiến hóa về cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống. 

- Biết được hoạt động của hệ thần kinh dạng ống, phân biệt  phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện 

- Trình bày được sự ưu việt trong hoạt động của hệ thần kinh  dạng ống.

(1) 

(2)

− 

Tìm hiểu thế giới sống 

- Nêu được một số bệnh do tổn thương hệ thần kinh như  mất khả năng vận động, mất khả năng cảm giác. 

- Giải thích được cơ chế học tập ở người.


Vận dụng kiến, thức kĩ  năng đã học

- Đề xuất được các biện pháp bảo vệ hệ thần kinh: không lạm  dụng chất kích thích; phòng chống nghiện và cai nghiện các  chất kích thích.


NĂNG LỰC CHUNG

Tự chủ - tự học

- Tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm khi  hợp tác


Giao tiếp và hợp tác 

-Tăng cường khả năng khả năng và trình và diễn đạt ý tưởng,  sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm khi hợp tác.


PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Trung thực 

- Khách quan trong nhận xét, đánh giá quá trình học tập của  bản thân và bạn bè


-Yêu nước 

- Ý thức giữ cho môi trường sống ổn định, đảm bảo sự phát 
triển bình thường của động vật, đảm bảo độ đa dạng sinh học


- Nhân ái 

- Yêu thương các loài động vật, khai thác hợp lí tài nguyên  thiên nhiên.


- Chăm chỉ: 

- Ham học hỏi, thường xuyên vận động rèn luyện bản thân và  chăm sóc vật nuôi.
2. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

2.1 Giáo viên 

- Sách giáo khoa, máy tính, kế hoạch bài dạy, màn hình. 

- Hình cấu tạo của các loại hệ thần kinh ở động vật 

- Phiếu đánh giá 

- Phiếu học tập, giấy Ao, bút… 

Phiếu số 1 

Hệ thần kinh 

Đại diện 

Đặc điểm cấu tạo 

Đặc điểm cảm ứng

Chưa có HTK
Hệ thần kinh  

dạng lưới
Hệ thần kinh  

dạng chuỗi  

hạch
Hệ thần kinh  

dạng ống

Còn nữa.......


 

Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1rERInu4IdKS-rx8HxZQNPw_43Yl5Ibei/view?usp=sharing

Đăng Ký Kênh YouTuBe giúp mình nhé: https://www.youtube.com/watch?v=L40DZc6V6Yw

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok