KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 7 THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ CV 5512

 

Tài liệu liên quan:

      Kế hoạch bài dạy Toán 6

      Kế hoạch bài dạy Toán 7

     Kế hoạch bài dạy Toán 8 

     Kế hoạch bài dạy Toán 9

     Kế hoạch bài dạy Toán 10 

     Kế hoạch bài dạy Toán 11

     Kế hoạch bài dạy Toán 12

    Ôn thi THPT QG Toán: 

 Kế hoạch bài dạy này được soạn theo hướng phát triển PTNL học sinh, đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học hiện nay của Bộ. Bộ này file word có thể xem trước và tải về.


TÊN BÀI DẠY: Chư­ơng III: THỐNG KÊ

Bài 1:  THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ - TẦN SỐ

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - Lớp: 7

Thời gian thực hiện: 1 tiết

 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, nội dung), biết xác định và diễn tả đư­ợc dấu hiệu điều tra, hiểu đ­ược ý nghĩa của cụm từ ''số các giá trị của dấu hiệu'' và ''số các giá trị của dấu hiệu'' làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.

2. Năng lực cần Hình thành:

- Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính toán, NL hợp tác, giao tiếp

- Năng lực chuyên biệt: NL thu thập các số liệu từ thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chât: Có trách nhiệm với việc học, rèn luyện nếp học chủ động

II. Thiết bị dạy học và học liệu                                    

Máy tính, TV thông minh, sách giáo khoa, thước thẳng

III. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Giới thiệu chương III

a, Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của chương III và bài 1 “ Thu thập số liệu thống kê – Tần số”, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

b) Nội dung: Học sinh đọc sách giáo khoa, kết hợp quan sát thông tin trên màn hình TV do GV cung cấp, lắng nghe, tiếp thu

c, Sản phẩm: Một số ví dụ thống kê được trong cuộc sống

Link Tải: Tại đây

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok