Kế Hoạch Bài Dạy (Giáo Án) GDCD 10 Theo Hướng Phát Triển Năng Lực

Kế Hoạch Bài Dạy (Giáo Án) GDCD 10 Theo Hướng Phát Triển Năng Lực

 Tài liệu liên quan:

      Ôn thi THPTQG GDCD

      Tài liệu GDCD Cấp THPT

     Tài liệu GDCD Cấp THCS

    Giáo Án (Kế hoạch bài dạy) được soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh gồm đầy đủ 5 bước. Đáp ứng chương trình giáo dục mới hiện nay.

TIẾT PPCT :01                                                                                 

Bài 1 : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG

PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (2 tiết)

                                                                            Tiết 1

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 

 1. Về kiến thức:

     - Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của triết học.

     - Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT.

2.  Về kỹ năng:

   Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm.

3. Về thái độ:

    Có ý thức trau dồi thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

II. CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN Ở HỌC SINH

 - Năng lực tự học, năng lực tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC.

- Thảo luận nhóm

- Xử lý tình huống.

- Kĩ thuật khăn phủ bàn

IV.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

- SGK, SGV GDCD líp 10,  chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Các câu chuyện liên quan đến kiến thức triết học.

- Máy chiếu và các phương tiện khác.

- Giấy khổ to, bút dạ

V. TỔ CHỨC DẠY HỌC.

Link Tải: tại đây

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok