Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MÔ HÌNH VƯỜN

Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MÔ HÌNH VƯỜN

 I. Thiết kế vườn

1. Khái niệm: là xây dựng mô hình vườn trên cơ sở điều tra,mục tiêu ,có tính khoa học ,tính khả thi nhằm đảm bảo hoạt động vườn phát triển có hiệu quả

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tính đa dạng

- Tăng cường hoạt động sống của vi sinh vật trong đất

- Sản xuất trên một cấu trúc nhiều tầng

3- Nội dung thiết kế

- Thiết kế tổng quát vườn sản xuất

- Xác định vị trí các khu

- Thiết kế các khu vườn

II- Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau

1. Vườn sản xuất vùng đồng bằng bắc bộ

a. Đặc điểm: (SGK)

b. Mô hình vườn

- Vườn được thiết kế trên đất thổ cư

- Trong vườn trồng nhiều loại cây, nhiều tầng tán.

- Liền kề với nhà ở và ở gần ao. Trên mặt ao có bắc giần để trồng mướp, bầu bí.

- Xung quanh vườn có trồng cây để làm hàng rào.

- Chuồng: được thiết kế xa nhà ở

2. Vườn sản xuất vùng đồng bằng nam bộ

- Vườn:

+ Do địa hình thấp trũng, lên làm vườn lên luống cao, có mương thoát nước. Luống phải cao hơn đỉnh lũ lịch sử

+ Quanh vương phải có hệ thống đê bao ngăn lũ và có hệ thống cống.

+ Trong vườn trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao: Xoài, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng

- Ao: đóng vai trò là mương

- Chuồng: làm trên mặt ao

3.Vườn sản xuất vùng trung  du miền núi: (SGK)

4 .Vườn sản xuất vùng ven biển: (SGK)Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok