Bài 4: THỰC HÀNH: KHẢO SÁT, LẬP KẾ HOẠCH TU BỔ MỘT VƯỜN TẠP

 * Bước 1: Xác định mục tiêu cải tạo vườn trên cơ sở kết quả đã khảo sát.

* Bước 2: Nhận xét, đánh giá những điểm bất hợp lí  của vườn tạp, những tồn tại cần cải tạo.

- Hiện trạng mặt bằng của vườn tạp: các khu trồng cây, ao, chuồng, nhà ở đường đi…

- Cơ cấu cây trồng, các giống cây có trong vườn.

- Trạng thái đất vườn.

* Bước 3: Vẽ sơ đồ vườn tạp.

* Bước 4: Thiết kế sơ đồ vườn sau khi cải tạo. Đo đạc và ghi kích thước cụ thể các khu trồng cây trong vườn, đường đi, ao chuồng.

* Bước 5: Dự kiến những giống cây trồng sẽ đưa vào vườn.

* Bước 6: Dự kiến biện pháp cải tạo vườn.

* Bước 7: Lên kế hoạch cải tạo vườn cho từng giai đoạn cụ thể.Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok