SƠ ĐỒ TƯ DUY TOÀN BỘ SINH HỌC 12

1. Cơ Chế Di Truyền Cấp Độ Phân Tử: Download Tại Đây

2. Đột biến gen: Download Tại Đây

3. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào: Download Tại Đây

4. Đột biến NST: Download Tại Đây

5. Ứng dụng di truyền học: Dowload Tại Đây

6. Ứng dụng di truyền học người: Dowload Tại Đây

7. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa: Dowload Tại Đây

8. Sự phát sinh phát triển sự sống trên Trái Đất: Dowload Tại Đây

9.1.Môi trường và các nhân tố sinh thái: Dowload Tại Đây

9.2. Quần thể: Dowload Tại Đây

10.1. Quần xã: Dowload Tại Đây

10.2. Diễn thế sinh thái: Dowload Tại Đây

11. Hệ sinh thái: Dowload Tại Đây

12. Sinh quyển: Dowload Tại ĐâyĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok