Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp

Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp

A. Lý thuyết

1. Khái niệm quang hợp

- Quang hợp là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được lá hấp thụ để tạo ra cacbonhidrat và oxy từ khí và H2O.

  • Phương trình tổng quát :

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 +6O2

Hình 17.1 Quá trình quang hợp ở lá cây

Hình 17.1 Quá trình quang hợp ở lá cây

- Đối tượng: trong sinh giới chỉ có thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp.

2. Các pha của quá trình quang hợp

Hình 17.2 Các pha của quá trình quang hợp

Hình 17.2 Các pha của quá trình quang hợp

a. Pha sáng

- Khái niệm: pha sáng là giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH, nên pha sáng còn được gọi là giai đoạn chuyển hóa năng lượng.
+ Vị trí: xảy ra ở màng tilacôit.
+ Nguyên liệu: NLAS, H2O, ADP, NADP+.
+ Diễn biến: NLAS được hấp thụ nhờ các sắc tố quang hợp, sau đó năng lượng được chuyển vào chuỗi chuyền electron quang hợp qua một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, cuối cùng được chuyền đến ADP và NADP+ tạo thành ATP và NADPH.
+ Sản phẩm : ATP, NADPH, O2.

b. Pha tối

- Khái niệm: là giai đoạn CO2 bị khử thành cacbohiđrat, nên còn được gọi là quá trình cố định CO2.
+ Vị trí: xảy ra trong chất nền của lục lạp.
+ Nguyên liệu: ATP, NADPH, CO2.
+ Diễn biến: CO2 + RiDP → Hợp chất 6C không bền → Hợp chất 3C bền vững → AlPG có 3C → cacbohiđrat.
+ Sản phẩm: tinh bột, sản phẩm hữu cơ khác.

Hình 17.3 Chu trình Canvin và phản ứng sáng trong quá trình quang hợp

Hình 17.3 Chu trình Canvin và phản ứng sáng trong quá trình quang hợp

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 10: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Lời giải:

               Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Trong sinh giới, những nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp. Quang hợp ở vi khuẩn có những điểm khác biệt so với quang hợp ở thực vật tảo nhưng sự sai khác đó là không nhiều.


Câu 2 trang 70 SGK Sinh học 10: Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Lời giải:

        Quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Vì vậy, pha này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok