Sinh học 10 Bài 21 Ôn tập phần Sinh học tế bào

Sinh học 10 Bài 21 Ôn tập phần Sinh học tế bào

1. Thành phần hoá học cấu tạo tế bào

a. Thành phần hóa học ADN

+ 5 Nguyên tố cấu tạo: C, H, O, N và P.

+ Đơn phân cấu tạo nên ADN là các nuclêôtit

+ Mỗi nuclêôtit được cấu tạo từ:

  • Đường đêôxiribôza (C5H10O4)
  • Axitphôphorit (H3PO4)
  • Bazơnitơ: A (Ađênin), T(Timin), G(Guaxin), X(Xitôzin).

b. Các bậc cấu trúc ADN

- Cấu trúc bậc 1: Các Nu liên kết taojc chuỗi polinu.

- Cấu trúc bậc 2: ADN gồm hai mạch đơn (hai chuỗ polinucleotit) quấn đều quanh một trục tưởng tượng.

+ Chiều cao của mỗi vòng xoắn (1 chu kì xoắn) là 34Ao chứa 10 cặp nuclêôtit.

+Đường kính của vòng xoắn là 20Ao. (1nm = 10Ao).

+ Các nu liên kết theo nguyên tắc bổ sung:

  • A liên kết T = 2 liên kết hydro, và ngược lại.
  • G liên kết với X = 3 liên kết hydro, và ngược lại.

- Cấu trúc bậc 3: Cấu trúc bậc 2 có thể cuộn gập lại, hoặc xảy ra sự hóa xoắn thứ cấp.

Hình 21.2 Các bậc cấu trúc Prôtêin

Hình 21.2 Các bậc cấu trúc Prôtêin

c. Vai trò của ADN

- ADN là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử.

- ADN có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

- ADN cùng với prôtêin là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống.

2. Cấu trúc của tế bào

- Các bào quan tham gia cấu trúc tế bào

Hình 21.4 Các bào quan tham gia cấu tạo tế bào ở Động vật và thực vật

Hình 21.4 Các bào quan tham gia cấu tạo tế bào ở Động vật và thực vật

Bảng 21.1 Các bào quan tham gia cấu trúc màng tế bào và chức năng

Bảng 21.1 Các bào quan tham gia cấu trúc màng tế bào và chức năng

3. Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào

a. Quá trình quang hợp ở thực vật

Hình 21.5 Quá trình quang hợp ở thực vật

Hình 21.5 Quá trình quang hợp ở thực vật

b. Hô hấp tế bào

Hình 21.6 Hô hấp tế bào

Hình 21.6 Hô hấp tế bào

4 Quá trình phân bào

Quá trình nguyên phân

Quá trình nguyên phân

Hình ảnh quá trình nguyên phân

Hình ảnh quá trình nguyên phân

Quá trình giảm phân 1

Quá trình giảm phân 1

Quá trình giảm phân 2

Quá trình giảm phân 2

Quá trình hình thành giảm phân ở tế bào sinh dục

Quá trình hình thành giảm phân ở tế bào sinh dục

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok