Sinh học 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Sinh học 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

A. Lý thuyết

1. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng:

- Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng, phần còn lại là 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

- Một số khái niệm liên quan đến năng suất cây trồng:

+ Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

+ Năng suất kinh tế : là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Hình 1: Năng suất sinh học và năng suất kinh tế ở cây cà chua

Hình 1: Năng suất sinh học và năng suất kinh tế ở cây cà chua

2. Tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp:

a. Tăng diện tích lá:

- Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.
- Điều khiển tăng diện tích bộ lá bằng các biện pháp: Bón phân, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp đối với loài và giống cây trồng.

b. Tăng cường độ quang hợp:

- Cường độ quang hợp thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp. Chỉ số đó ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng.
- Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí phù hợp đối với loài và giống cây trồng tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

Hình 2. Một số loại cây trồng đạt năng suất nhờ quang hợp

Hình 2. Một số loại cây trồng đạt năng suất nhờ quang hợp

3. Tăng hệ số kinh tế:

Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.
Các biện pháp nông sinh: Bón phân hợp lí.

Hinh 3 Ví dụ về sản phẩm tăng năng suất cây trồng

Hinh 3 Ví dụ về sản phẩm tăng năng suất cây trồng

Hình ảnh sản phẩm được tăng năng suất kinh tế

Hình ảnh sản phẩm được tăng năng suất kinh tế

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok