Sinh học 11 Bài 18: Tuần hoàn máu

Sinh học 11 Bài 18: Tuần hoàn máu

A. Lý thuyết

1. Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn

a. Cấu tạo của hệ tuần hoàn

- Dịch tuần hoàn: máu hoặc hỗn hợp máu và dịch mô, hoà tan các chất dinh dưỡng và các chất khí → vận chuyển các chất từ cơ quan này sang cơ quan khác đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

+ Tim: hút và đẩy máu trong hệ mạch → máu được tuần hoàn liên tục trong hệ mạch

+ Hệ thống mạch máu:

  • Động mạch: Dẫn máu từ tim đến các mao mạch và các tế bào  
  • Mao mạch: Dẫn máu từ động mạch với tĩnh mạch
  • Tĩnh mạch: Dẫn máu từ các các mao mạch về tim

b. Chức năng của hệ tuần hoàn

- Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxi cho tế bào hoạt động
Đưa các chất thải đến thận, phổi để thải ra ngoài

→ Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể

2. Các dạng hệ tuần hoàn ở động vật

- Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi trực tiếp qua bề mặt cơ thể.
+ Hệ tuần hoàn của động vật đa bào có các dạng sau:

các dạng hệ tuần hoàn

các dạng hệ tuần hoàn

a. Hệ tuần hoàn hở

- Có những đoạn máu không lưu thông trong mạch máu mà tràn vào khoang cơ thể và trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu và dịch mô.
+ Máu chảy trong động mạch với áp lực thấp, tốc độ chậm
+ Gặp ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai..) và chân khớp (côn trùng, tôm..)

Hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở

b. Hệ tuần hoàn kín

- Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau đó về tim.

  • Máu trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạch
  • Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ nhanh
  • Gặp ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt chân đầu và động vật có xương sống
  • Hệ tuần hoàn kín có 2 loại: hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép:

Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Bảng so sánh hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép

Bảng so sánh hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok