Sinh học 11 Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Sinh học 11 Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

A. Lý thuyết

1. Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh

a. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

- Cấu trúc hệ thần kinh:

+ Theo giải phẫu:

  • HTK trung ương gồm não và tủy sống.
  • HTK ngoại biên gồm dây thần kinh và hạch thần kinh.

+ Theo chức năng:

  • HTK vận động: điều khiển hoạt động của các cơ vân trong hệ vận động đó là những hoạt động có ý thức.
  • HTK sinh dưỡng: điều khiển hoạt động của các nội quan là những hoạt động tự động không theo ý thức.

+ Ví dụ:

  • Ví dụ 1: Cung phản xạ tự vệ ở người. Do HTK vận động đảm nhận.
  • Ví dụ 2: Điều hòa hoạt động tim của HTK sinh dưỡng.

+ Thần kinh giao cảm: Tăng lực và nhịp cơ tim.

+ Thần kinh đối giao cảm: Giảm lực và nhịp cơ tim.

+ Hình thức cảm ứng: Theo nguyên tắc phản xạ.

2. Phản xạ - Một thuộc tính cơ bản của mọi cơ thể có tổ chức thần kinh

a. Phản xạ

  • Hoạt động của HTK theo nguyên tắc phản xạ
  • Phản xạ là hình thức trả lời kích thích của sinh vật trước môi trường.
  • Vai trò: Giúp cho động vật thích nghi vơi môi trường sống.

b. Phân loại phản xạ

Bàng phân loại phản xạ

Bàng phân loại phản xạ


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok