Sinh học 11 Bài 30: Truyền tin qua Xináp

Sinh học 11 Bài 30: Truyền tin qua Xináp

A. Lý thuyết

1. Khái niệm Xinap

- Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến … có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.
+ Có 2 loại xinap: xinap điện và xinap hóa học.

Các kiểu xinap (A Xinap thần kinh-thần kinh, B Xinap thần kinh-cơ, C Xinap thần kinh-Tuyến)

Các kiểu xinap (A Xinap thần kinh-thần kinh, B Xinap thần kinh-cơ, C Xinap thần kinh-Tuyến)

2. Cấu tạo Xinap

- Xinap gồm màng trước, màng sau, khe xinap và chuỳ xinap. Chùy xinap có các bọc chứa chất trung gian hóa học.
- Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin.

Sơ đồ cấu tạo hóa học của Xinap

Sơ đồ cấu tạo hóa học của Xinap

3. Quá trình truyền tin qua xinap

- Quá trình truyền tin qua xinap gồm các giai đoạn sau:

+ Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp.
Ca2+ làm cho các bọc chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp đến màng sau.
+ Chất trung gian hoá học axetycolin gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp.

+ Vì màng sau của xinap không có chất axetyncolin, còn màng trước thì không có các thụ thể nên xung thần kinh chỉ truyền một chiều.

Truyền tin qua Xinap

Truyền tin qua Xinap

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok