Sinh học 11 Bài 33: Thực hành Xem phim về tập tính của động vật

1. Tóm tắt lý thuyết

Ôn nội dung kiến thức các bài:

  • Tập tính của động vật Sinh học 11.
  • Tập tính của động vật (tiếp theo) Sinh học 11.

a. Chuẩn bị

  • Tranh ảnh về tập tính của động vật
  • Phim về tập tính của động vật
  • Máy phát hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện nhà trường

2. Quy trình thực hành

Các nhóm tập trung, yên lặng xem phim về tập tính của động vật và thảo luận trả lời câu hỏi nội dung sách giáo khoa

VIDEO

3. Báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Bảng báo cáo kết quả thực hành

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này học sinh cần:

  • Nêu được khái niệm về sinh trưởng và phát triển ở thực vật
  • Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
  • Giải thích được sự hình thành vòng năm trên cơ thể các cây.
  • Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, đồng thời rèn luyện tinh thần yêu thích khoa học, khám phá kiến thức. và luyện tập thói quen tư duy lôgic, liên kết kiến thức.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok