Sinh học 11 Bài 40: Thực hành Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh học 11 Bài 40: Thực hành Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

1. Tóm tắt lý thuyết

a. Kiến thức

- Ôn nội dung kiến thức các bài:

  • Sinh trưởng và phát triển của động vật Sinh học 11.
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật Sinh học 11.
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tt) Sinh học 11.

b. Chuẩn bị

  • Tranh ảnh về Sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Phim về Sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Máy phát hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện nhà trường

2. Quy trình thực hành

Các nhóm tập trung, yên lặng xem phim về tập tính của động vật và thảo luận trả lời câu hỏi nội dung sách giáo khoa.

3. Báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Bảng báo cáo kết quả thực hành

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này học sinh cần:

  • Trình bày các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của một loài ( hoặc một số loài) của động vật.
  • Phân biệt được các kiểu phát triển ở động vật.
  • Quan sát, phân tích phim và một số hình ảnh liên quan.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok