Sinh học 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh học 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

A. Lý thuyết

1. Khái niệm chung về sinh sản

- Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài
Các hình thức sinh sản: Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

  • Ví dụ: sinh sản ở động vật và sinh sản ở thực vật.

Sinh sản vô tính ở thực vật và sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản vô tính ở thực vật và sinh sản vô tính ở động vật

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a. Sinh sản bào tử

- Hình thức sinh sản này có ở những cơ thể luôn có sự xen kẽ của hai thế hệ như rêu, dương xỉ.

- Trong hình thức sinh sản bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

Sinh sản bào tử

Sinh sản bào tử

b. Sinh sản sinh dưỡng

- Cơ thể được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của thực vật.

aria-label="Advertisement" id="aswift_6_expand" style="background-color: transparent; border: none; box-sizing: border-box; display: inline-table; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; height: 0px; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline; visibility: visible; width: 650px;" tabindex="0" title="Advertisement">

3. Phương pháp nhân giống vô tính

a. Ghép chồi và ghép cành

- Một chồi hay một cành nhỏ từ cây này có thể được ghép lên một cây khác của các loài có quan hệ họ hàng hay các thứ khác nhau của cùng một loài. Ghép cây phải thực hiện lúc cây còn non.

- Cây cho hệ thống rễ được gọi là gốc ghép, cành hay chồi ghép được gọi là cành ghép. Ghép có thể kết hợp được chất lượng tốt giữa cành ghép và gốc ghép.

Ghép chồi và ghép cành

Ghép chồi và ghép cành

b. Giâm cành

Giâm cành là hình thức cắt từ thân, nhánh hay từ đoạn thân có chồi ngọn. Nơi vết cắt sẽ mọc ra một khối tế bào không chuyên hóa gọi là mô sẹo, sau đó các rễ bất định mọc ra từ mô sẹo này.

Cành được giâm

Cành được giâm

c. Chiết cành

Quá trình chiết cành

Quá trình chiết cành

d. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật

Quy trình nuôi cấy mô ở thực vật

Quy trình nuôi cấy mô ở thực vật

- Là sự nuôi cấy các tế bào lấy từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật như củ, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, hạt phấn, túi phôi,… trên môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo ra các cây con. Sau đó, cây con được chuyển ra trồng ở đất.

- Cơ sở của công nghệ nuôi cấy tế bào là tính toàn năng của tế bào

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người

a. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật

Sinh sản vô tính giúp cho sự tồn tại là phát triển của loài

b. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống con người

  • Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp
  • Tạo giống cây sạch bệnh
  • Nhân nhanh các giống cây trồng
  • Bảo tồn các giống cây quý hiếm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok