Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi

Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi

A. Lý thuyết

I. Trùng roi xanh

Trùng roi xanh sống trong nước : ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa.

1. Cấu tạo và di chuyển

Trùng roi dưới kính hiển vi

Trùng roi dưới kính hiển vi

 • Cơ thể trùng roi xanh là tế bào có kích thước hiển vi (0,05 mm).
 • Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển vừa tiến vừa xoay.

Cách di chuyển của trùng roi

Cách di chuyển của trùng roi

 • Cấu tạo cơ thể trùng roi gồm có nhân, chất nguyên sinh có chứa các hạt diệp lục, các hạt dự trữ, và điểm mắt (cạnh gốc roi). Dưới điểm mắt có không bào co bóp. Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết ánh sáng.

Cấu tạo trùng roi

Cấu tạo trùng roi

2. Dinh dưỡng

- Vừa dị dưỡng, vừa tự dưỡng:

 • Ở nơi có ánh sáng trùng roi dinh dưỡng như thực vật (tự dưỡng). Nếu cho chúng vào chỗ tối lâu ngày chúng sẽ mất dần màu xanh và sẽ chuyển sang dị dưỡng.
 • Chúng vẫn sống được nhờ đồng hoá những chất hữu cơ có sẵn hoà tan do các sinh vật khác chết phân huỷ ra (dị dưỡng).

- Hô hấp: Trao đổi chất qua màng tế bào.

- Bài tiết: Nhờ không bào co bóp thải bã ra ngoài.

3. Sinh sản

Trùng roi sinh sản vô tính theo hình thức: Phân đôi cơ thể theo chiều dọc: Từ cơ thể mẹ phân chia nhân và tế bào chất → hai cá thể mới

Sinh sản bằng hình thức phân đôi

Sinh sản bằng hình thức phân đôi

4. Tính hướng sáng

Nhờ có điểm mắt nên trùng roi có khả năng cảm nhận ánh sáng.

II. Tập đoàn trùng roi

- Sống ở ao và giếng nước, hình cầu màu xanh.

- Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi hợp thành.

Tập đoàn trùng roi

Tập đoàn trùng roi

- Tập đoàn trùng roi sinh sản vừa vô tính vừa hữu tính:

 • Sinh sản vô tính: ở tập đoàn trùng roi chỉ có một số cá thể chìm vào trong rồi phân chia để cho ra tập đoàn mới nằm trong tập đoàn mẹ. Tập đoàn con muốn thoát ra ngoài phải đợi tập đoàn mẹ chết đi.
 • Sinh sản hữu tính: thì một số cá thể rụng roi chuyển trực tiếp thành giao tử cái. Một số cá thể khác biến thành tế bào đực, mỗi tế bào đực phân chia để cho hàng trăm giao tử đực có roi bơi. Giao tử đực sau khi được tung vào nước tìm đến giao tử cái thành hợp tử. Hợp tử phân cắt cho ra tập đoàn mới bên ngoài tập đoàn mẹ.

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

Câu 1 trang 19 SGK Sinh học 7: Có thể gặp trùng roi ở đâu?

Hướng dẫn giải

 • Trùng roi xanh là động vật đơn bào rất nhỏ. Chúng thường sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng, và cả các vũng nước mưa, chúng tạo thành các váng xanh trên bề mặt.

 • Chúng ta cùng có thể nuôi cấy chúng trong bình nuôi cấy Động vật nguyên sinh ở phòng thí nghiệm.

Câu 2 trang 19 SGK Sinh học 7: Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào?

Hướng dẫn giải

- Điểm giống và khác của trùng roi so với thực vật:

+ Trùng roi giống với thực vật ở những điểm sau:

 • Có cấu tạo từ tế hào.
 • Có khả năng tự dưỡng.
 • Trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và các hạt diệp lục.

+ Trùng roi khác thực vật ở những điểm sau:

 • Có thể dị dưỡng.
 • Có ti thể
 • Có roi.
 • Có khá năng di chuyển.

Câu 3 trang 19 SGK Sinh học 7: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

Phương pháp giải

Xem lại trùng roi, cách thức di chuyển roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

Hướng dẫn giải

Trùng roi di chuyến bằng cách dùng roi xoáy vào nước và đẩy cơ thể tiến lên phía trước

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok