Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

A. Lý thuyết

I. So sánh một số hệ cơ quan của động vật

Sự tiến hóa của một số hệ cơ quan của đại diện các ngành Động vật

Sự tiến hóa của một số hệ cơ quan của đại diện các ngành Động vật

- Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hóa, nghĩa là ở các hệ cơ quan có sự hình thành các bộ phận mới.

- Các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lí phức tạp, thích nghi được những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi loài.

- Các hệ cơ quan của động vật có cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp.

II. Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể

- Sự phức tạp và hoàn thiện các cơ quan có ý nghĩa: 

  • Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ thể
  • Thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của động vật

- Hệ hô hấp: Chưa phân hóa → Hô hấp qua da → Hô hấp qua da → Hô hấp bằng mang → Hô hấp bằng da và phổi → Hô hấp bằng phổi

- Hệ tuần hoàn: Chưa phân hóa → Tim chưa có ngăn → Tim 2 ngăn → Tim 3 ngăn → Tim 4 ngăn

- Hệ thần kinh: Chưa phân hóa → Hình mạng lưới → Hình chuỗi hạch → hình ống

- Hệ sinh dục: Từ chưa phân hóa → tuyến sinh dục không có ống dẫn → tuyến sinh dục có ống dẫn

B. Trả Lời Câu Hỏi SGK

Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 7

Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục)?

Hướng dẫn giải

Sự phân hóa và chuyên hóa các hệ cơ quan của các ngành động vật được thể hiện ở bảng sau:

Related posts:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Discuss

×Close
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok