Sinh học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm

A. Lý thuyết

I. Thế nào là động vật quý hiếm

- Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu … và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.

- Các cấp độ nguy hiểm của động vật quý hiếm:

 • Số lượng cá thể giảm 80%: rất nguy cấp (CR)
 • Số lượng cá thể giảm 50%: nguy cấp (EN)
 • Số lượng cá thể giảm 20%: sẽ nguy cấp (VU)
 • Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn: ít nguy cấp (LR)

II. Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam

 • Một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

III. Bảo vệ động vật quý hiếm

 • Đẩy mạnh bảo vệ môi trường sống của chúng.
 • Đẩy mạng việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên

Khu dữ trự sinh quyển mũi Cà Mau

Khu dữ trự sinh quyển mũi Cà Mau

 • Cấm săn bắt, buôn bán trái phép

B. Trả Lời Câu Hỏi SGK

1. Giải bài 1 trang 198 SGK Sinh học 7

Thế nào là động vật quý hiếm?

Hướng dẫn giải

 • Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về những mặt sau: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu... đồng thời nó phải là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên.

2. Giải bài 2 trang 198 SGK Sinh học 7

Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ?

Hướng dẫn giải

 • Động vật nào có số lượng cá thể giảm 80% được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR), ví dụ: ốc xà cừ, hươu xạ;
 • Động vật nào có số lượng cá thể giảm 50% thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN), ví dụ: tôm hùm đá, rùa núi vàng.
 • Động vật nào có số lượng cá thể  giảm sút 20% thì được xếp vào cấp độ sẽ nguy cấp (VU), ví dụ như: cà cuống, cá ngựa.
 • Bất kì một loài động vật quý hiếm nào được nuôi hoặc bảo tồn (sống trong điều kiện được bảo vệ) thì được xếp vào cấp độ ít nguy cấp (LR), ví dụ: gà lôi trắng, khướu đầu đen, khi vàng, sóc đỏ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok