Sinh học 8 Bài 35: Ôn tập học kì 1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hệ thống hóa kiến thức

a. Khái quát cơ thể người

Hình 35.1 Khái quát cơ thể người

Hình 35.1 Khái quát cơ thể người

Bảng 35.1 Khái quát cơ thể người

Bảng 35.1 Khái quát cơ thể người

1.2. Sự vận động của cơ thể

Hình 35.2 Sự Vận động của cơ thể người

Hình 35.2 Sự Vận động của cơ thể người

Bảng 35.2: Sự vận động của cơ thể

Bảng 35.2: Sự vận động của cơ thể

1.3. Tuần hoàn

Hình 35.3 Hệ tuần hoàn

Hình 35.3 Hệ tuần hoàn

Bảng 35.3 Hệ tuần hoàn

Bảng 35.3 Hệ tuần hoàn

1.4. Hô hấp

Hình 35.4 Hô hấp

Hình 35.4 Hô hấp

Bảng 35.4 Hô hấp

Bảng 35.4 Hô hấp

1.5. Tiêu hóa

Hình 35.5 Hệ tiêu hóa

Hình 35.5 Hệ tiêu hóa

Bảng 35.5 Tiêu hóa

Bảng 35.5 Tiêu hóa

1.6. Trao đổi chất và chuyển hóa

Hình 35.6 Trao đổi chất và chuyển hóa

Hình 35.6 Trao đổi chất và chuyển hóa

Bảng 35.6 Chuyển hóa vật chất và trao đổi

Bảng 35.6 Chuyển hóa vật chất và trao đổi

- Tóm tắt

  • Hệ hô hấp lấy O2 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải CO2 ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn.
  • Hệ tiêu hóa lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ thống qua hệ cơ quan tuần hoàn.
  • Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok