Sinh học 8 Bài 59: Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết

- Tuyến yên tiết ra hoocmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết.

- Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do tuyến yên tiết ra, đó là cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược.

a. Điều hòa hoạt động của tuyến giáp

- hoocmon tuyến giáp là TH (Tiroxin), có vai trò quan trọng trong chuyển hóa các chất trong tế bào.

- Dưới tác dụng của THS do thùy trước tuyến yên sinh ra => tuyến giáp tiết tiroxin. Khi tiroxin tiết quá nhiều, lượng hoocmon này theo máu:

  • Lên vùng dưới đồi, dưới tác dụng của loại hoocmon thừa này, vùng dưới đồi tiết ra một chất ức chế thùy trước tuyến yên
  • Lên thẳng thùy trước tuyến yên ức chế tuyến yên tiết TSH => không có TSH tới => tuyến giáp ngừng tiết tiroxin => lượng tiroxin trở về trạng thái cân bằng.

b. Điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận

- Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điều khiển của các hoocmôn tuyến yên mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hoà của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược

1.2. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

- Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động, đảm bảo quá trình sinh lí trong cơ thể diễn ra bình thường.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok