Sinh học 9 Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Tóm tắt lý thuyết

a. Nội dung kiến thức liên quan

Các em có thể xem lại nội dung cụ thể diễn biến và đặc điểm của mỗi giai đoạn phân bào trong bài 9: Nguyên phân và bài 10: Giảm phân

  • Các thành phần tham gia vào quá trình phân bào của tế bào:

Hình 14.1a Các thành phần tham gia quá trình phân bào

Hình 14.1a Các thành phần tham gia quá trình phân bào

  • Hình dạng và cấu trúc của NST

Hình 14.1b Hình dạng và cấu trúc NST

Hình 14.1b Hình dạng và cấu trúc NST

b. Chuẩn bị dụng cụ

Các tiêu bản cố định NST của một số loài động vật, thực vật (giun đũa, châu chấu, trâu, bò, lợn ...).

Kính hiển vi quang học với số lượng thích hợp với số nhóm học sinh.

Hộp tiêu bản với số lượng tương ứng với số nhóm học sinh

2. Quy trình thực hành

Học sinh làm việc theo nhóm

Quan sát hình thái NST và vẽ lại hình ảnh quan sát được

Kết quả quan sát

- Diễn biến các thời điểm của quá trình phân bào:

Hình 14.2 Diễn biến quá trình nguyên phân

Hình 14.2 Diễn biến quá trình nguyên phân

Hình 14.3 Diễn biến quá trình giảm phân 1

Hình 14.3 Diễn biến quá trình giảm phân 1

Hình 14.4 Diễn biến quá trình giảm phân 2

Hình 14.4 Diễn biến quá trình giảm phân 2

3. Báo cáo kết quả thực hành của các nhóm

Các nhóm lần lượt đánh giá báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Bảng báo cáo kết quả thực hành

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Quan sát và nhận định đúng các giai đoạn phân bào.
  • Nắm vững kiến thức lí thuyết về quá trình phân bào. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok