Sinh học 9 Bài 21: Đột biến gen

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Đột biến gen là gì?

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.
Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế, đảo vị trí một hoặc một số cặp nuclêôtit.

Hình 21.1 Các dạng đột biến gen

Hình 21.1 Các dạng đột biến gen

1.2. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen

Do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể làm rối loạn quá trình tự sao của phân tử ADN (sao chép nhầm), xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người gây ra.

Hình 21.2 Sự nhân đôi của ADN

Hình 21.2 Sự nhân đôi của ADN

Hình 21.3 Nguyên nhân gây đột biến gen

Hình 21.3 Nguyên nhân gây đột biến gen

1.3. Vai trò của đột biến gen

Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

Đột biến gen đôi khi có lợi cho bản thân sinh vật và con người, rất có ý nghĩa trong chăn nuôi, trồng trọt, chọn giống, tiến hóa.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok