Sinh học 9 Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

1. Tóm tắt lý thuyết

Ôn lại kiến thức về khái niệm thường biến, nhận biết và phân biệt thường biến so với đột biến.

2. Quy trình thực hành

a. Quan sát và nhận biết thường biến

Bảng quan sát và nhận biết một số thường biến

Bảng quan sát và nhận biết một số thường biến

b. Chứng minh thường biến là biến dị không di truyền được

- Quan sát được sự khác nhau giữa 3 cây rau dừa nước mọc ở 3 nơi khác nhau và mỗi cây không giống với cây gốc trước đó được trồng ở môi trường khác.

Hình 27.1 Cây rau dừa nước trồng ở một số môi trường khác nhau

Hình 27.1 Cây rau dừa nước trồng ở một số môi trường khác nhau

- Như vậy, thường biến có các đặc điểm:

  • Làm biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen.
  • Không di truyền được.
  • Biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện môi trường.
  • Thường biến thường có lợi giúp cho sinh vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường sống.

c. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng

- Quan sát kích thước của cây su hào trong điều kiện chăm sóc tốt và kém.
- Điều kiện chăm sóc có ảnh hường rất lớn đến tính trạng số lượng.

Hình 27.2 Thường biến ở cây su hào

Hình 27.2 Thường biến ở cây su hào

- Quan sát hình dạng củ su hào trong 2 điều kiện chăm sóc. Mặc dù được chăm sóc với điều kiện khác nhau nhưng nhìn chung hình dạng của củ su hào không thay đổi. Như vậy có thể kết luận tính trạng chất lượng không chịu ảnh hưởng từ môi trường.

3. Báo cáo kết quả

Các nhóm lần lượt đánh giá báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Bảng báo cáo kết quả thực hành

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Nhận biết được các thường biến phát sinh trong thực tiễn.
  • Phân biệt được tính trạng chất lượng và tính trạng số lượng từ đó biết được môi trường ảnh hưởng đối với một tính trạng nào đó như thế nào.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok