Sinh học 9 Bài 40: Ôn tập học phần Di Truyền và Biến Dị

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tóm tắt các qui luật di truyền

Bảng 40. 1 Tóm tắt các qui luật di truyền

Bảng 40. 1 Tóm tắt các qui luật di truyền

1.2. Những biến đổi cơ bản của NST qua các kì trong nguyên phân, giảm phân

Bảng 40.2: Những biến đổi cơ bản của NST qua các kì trong nguyên phân, giảm phân

Bảng 40.2: Những biến đổi cơ bản của NST qua các kì trong nguyên phân, giảm phân

1.3.  Bản chất của các quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh

Bảng 40.3: Bản chất của các quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh

Bảng 40.3: Bản chất của các quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh

1.4. Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và Prôtêin

Bảng 40.4: Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và prôtêin

Bảng 40.4: Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và prôtêin

1.5. Các dạng đột biến

Bảng 40.5 : Các dạng đột biến

Bảng 40.5 : Các dạng đột biến

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok