Sinh học 9 Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

1. Tóm tắt lý thuyết

- Có nhiều biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường khác nhau.

- Mỗi người cần có ý thức trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan sinh thái.

1.1. Hạn chế ô nhiễm không khí

+ Nguyên nhân: do các chất thải từ 1 số hoạt động như: giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, cháy rừng, đun nấu trong gia đình …

Chất thải từ các phương tiện giao thông

Chất thải từ các phương tiện giao thông

+ Biện phán hạn chế: trồng nhiều cây xanh, không chặt phá rừng, sử dụng năng lượng sạch ví dụ: gió, mặt trời …

Xây dựng công viên cây xanh và hệ thống năng lượng mặt trời

Xây dựng công viên cây xanh và hệ thống năng lượng mặt trời

1.2. Hạn chế ô nhiễm nguồn nước

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước: Nước thải sinh hoạt, nước thải từ các nhà máy.

+ Biện pháp hạn chế: xây dựng hệ thống xử lí nước thải từ các khu công nghiệp và khu dân cư thông qua các hệ thống xử lí nước cơ học, hóa học và sinh học

Nước bẩn thải từ nhà máy ra môi trường

Nước bẩn thải từ nhà máy ra môi trường

1.3. Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật

+ Nguyên nhân: do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động nông nghiệp.

+ Biện pháp hạn chế:

  • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hạn chế, đúng liều lượng.
  • Sản xuất lượng thực và thực phẩm an toàn
  • Sử dụng thiên địch để loại trừ sâu hại và cây trồng

Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như hình 1 và thực phẩm sạch cà chua từ mô hình Việt Gap

Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như hình 1 và thực phẩm sạch cà chua từ mô hình Việt Gap

1.4. Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn

+ Nguyên nhân: Từ các hoạt động sinh hoạt gia đình, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, khai thác khoáng sản …

Ô nhiễm do rác thải sinh hoạt.

Ô nhiễm do rác thải sinh hoạt.

+ Biện pháp:

  • Xây dựng các nhà máy xử lí chất thải và tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng.
  • Phân loại rác thải.
  • Đốt hoặc chôn lấp rác một cách khoa học. Kết hợp ủ phân động vật trước khi sử dụng để sản xuất khí sinh học.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok