Sinh học 9 Bài 56-57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Sinh học 9 Bài 56-57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

1. Tóm tắt lý thuyết

- Ôn lại kiến thức các bài:

Bài 54: Ô nhiễm môi trường.

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo).

- Chuẩn bị dụng cụ thực hành:

  • Bảng 56.1 và 56.3.
  • Giấy, bút, phiếu học tập.

2. Quy trình thực hành

a. Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường

Môi trường tự nhiên chưa có tác động của con người

Môi trường tự nhiên chưa có tác động của con người

Bước 1: Trước khi điều tra tình hình ô nhiễm cần xác định thành phần sinh thái ở địa phương nơi điều tra (Các nhân tố vô sinh, các nhân tố hữu sinh, và mối liên hệ giữa môi trường với con người). Điền nội dung điều tra được vào bảng 56.1

Bước 2: Điều tra tình hình mức độ ô nhiễm và điền vào bảng 56.2

b. Điều tra tác động của con người tới môi trường

Môi trường bị ô nhiễm do tác động của con người

Môi trường bị ô nhiễm do tác động của con người

Bước 1: Điều tra các thành phần sinh thái trong khu vực điều tra

Bước 2: Bằng các hình thức: Phỏng vấn người xung quanh trong khu vực, quan sát những khu vực cận kề chưa bị tác động... Để điều tra tình hình môi trường trước khi có tác động mạnh của con người.

Bước 3: Phân tích hiện trạng môi trường, phỏng đoán sự biến đổi của môi trường trong thời gian tới.

Bước 4: Ghi tóm tắt kết quả trên vào bảng 56.3

3. Báo cáo kết quả thực hành

Các nhóm lần lượt đánh giá báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Bảng báo cáo kết quả thực hành

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm được những yêu cầu sau:

  • Chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó dề xuất các biện pháp khắc phục, nâmg cao nhận thức của hs đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.
  • Giáo dục cho học sinh ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok