Sinh học 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sự đa dạng của các hệ sinh thái

- Có 3 hệ sinh thái chủ yếu:

+ Hệ sinh thái trên cạn: Rừng, Savan…

Hệ sinh thái rừng Savan

Hệ sinh thái rừng Savan

+ Hệ sinh thái nước mặn: Rừng ngập mặn

Hệ sinh thái rừng ngập mặn

Hệ sinh thái rừng ngập mặn

+ Hệ sinh thái nước ngọt: ao, hồ…

Hệ sinh thái nước ngọt

Hệ sinh thái nước ngọt

1.2. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

a. Bảo vệ hệ sinh thái rừng

- Xây dung kế hoạch khai thác nguồn tài nguyên rừng để tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên.

+ Xây dựng khu bảo tồn để giữ cân bằng và bảo vệ nguồn gen.

/iframe>

+ Trồng rừng → phục hồi hệ sinh thái, chống xói mòn.

+ Vận động định cư → bảo vệ rừng đầu nguồn

+ Phát triển dân số hợp lí → giảm lực về tài nguyên.

+ Tuyên truyền bảo vệ rừng → toàn dân cùng tham gia bảo vệ rừng.

b. Bảo vệ hệ sinh thái biển

- Bảo vệ bãi cát và không săn bắt tự do.

- Tích cực bảo vệ rừng ngập mặn hiện có và trồng lại rừng.

Khu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn

Khu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn

- Xử lí các nguồn chất thải trước khi đổ ra sông, biển.

- Làm sạch bãi biển.

c. Bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp

- Hệ sinh thái nông nghiẹp cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người.

- Bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp:

+ Duy trì sinh thái nông nghiệp chủ yếu: Lúa nước, cây công nghiệp.

Duy trì sinh thái nông nghiệp lúa nước

Duy trì sinh thái nông nghiệp lúa nước

+ Cải tạo hệ sinh thái đưa giống mới để có năng suất cao

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok