Sinh học 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Sinh học 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sự cần thiết ban hành luật

- Luật bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu của con người cho môi trường.

- Luật bảo vệ mội trường điều chỉnh việc khai thác sử dụng các thành phần môi trường đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

- Các ví dụ về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường:

1.2. Một số nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam

a. Nội dung chính chương II: phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường

+ Cá nhân, tập thể phải có trách nhiệm giữ cho môi trường sạch và xanh.

Hoạt động vệ sinh tuyên truyền bảo vệ môi trường

Hoạt động vệ sinh tuyên truyền bảo vệ môi trường

+ Cá nhân, tập thể có trách nhiệm xử lí chất thải đúng qui trình để chống suy thoái và ô nhiễm môi trường.

+ Cấm nhập khẩu chất thải vào Việt Nam.

+ Sử dụng tiết kiệm tài nguyên

b. Nội dung chương III: khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường

+ Khi có sự cố về môi trường thì cá nhân, tổ chức phải khắc phục kịp thời và báo cáo với cơ quan quản lí cấp trên ( nếu ở mức quan trọng để xử lí).

+ Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp

+ Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

c. Trách nhiệm của mỗi người trong việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường

+ Một số hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Hành vi xả rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường

Hành vi xả rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường

+ Mỗi người đều có trách nhiệm thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

+ Tuyên truyền để mọi người cùng thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường và vận động mọi người cùng bảo vệ môi trường.

+ Một số biện pháp bảo vệ môi trường.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok