Sinh học 9 Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bảng 63.1: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bảng 63.1: Môi trường và các nhân tố sinh thái

1.2. Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái

Bảng 63.2: Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái

Bảng 63.2: Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái

1.3. Quan hệ cùng loài và khác loài

 Bảng 63.3: Quan hệ cùng loài và khác loài

Bảng 63.3: Quan hệ cùng loài và khác loài

1.4. Hệ thống hoá các khái niệm

Bảng 63.4: Hệ thống hoá các khái niệm

Bảng 63.4: Hệ thống hoá các khái niệm

1.5. Các đặc trưng của quần thể

 Bảng 63.5: Các đặc trưng của quần thể

Bảng 63.5: Các đặc trưng của quần thể

1.6. Các dấu hiệu điển hình của quần xã

Bảng 63.6: Các dấu hiệu điển hình của quần xã

Bảng 63.6: Các dấu hiệu điển hình của quần xã

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok