Sinh học 9 Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp

1. Tóm tắt lý thuyết

Sơ đồ tư duy về Đa dạng sinh học

Sơ đồ tư duy về Đa dạng sinh học

1.1. Các nhóm sinh vật

Bảng 64.1 Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật

Bảng 64.1 Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật

Tiến hóa của thực vật và động vật

Tiến hóa của thực vật và động vật

1.2. Các nhóm thực vật

Bảng 64.2 Đặc điểm chung của các nhóm thực vật

Bảng 64.2 Đặc điểm chung của các nhóm thực vật

Quá trình tiến hóa ở thực vật

Quá trình tiến hóa ở thực vật

Cây phát sinh giới thực vật

Cây phát sinh giới thực vật

1.3. Các nhóm động vật

Sơ đồ tiến hóa về hệ thần kinh và hệ tiêu hóa của động vật

Sơ đồ tiến hóa về hệ thần kinh và hệ tiêu hóa của động vật

Cây phát sinh giới động vật

Cây phát sinh giới động vật

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok