Sinh học 9 Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiết 2)

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sinh học cơ thể

a. Cây có hoa

Sơ đồ cấu tạo cây có hoa

Sơ đồ cấu tạo cây có hoa

- So sánh sự khác nhau giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm:

Sự khác nhau giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm

Sự khác nhau giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm

b. Cơ thể người

- Tổng quan các bộ phận cấu tạo cơ thể người

Sơ đồ khái quát các cấp cấu tạo cơ thể người

Sơ đồ khái quát các cấp cấu tạo cơ thể người

- Chức năng các hệ cơ quan và cơ quan cơ thể người

Bảng 65.2 Chức năng các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người

Bảng 65.2 Chức năng các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người

1.2. Sinh học tế bào

a. Cấu trúc tế bào

- Cấu trúc tế bào động vật

-Cấu trúc tế bào thực vật

b. Hoạt động của tế bào

Bảng 65.4 Các hoạt động sống của tế bào

Bảng 65.4 Các hoạt động sống của tế bào

- Quá trình quang hợp ở cây xanh

- Hô hấp ở thực vật

- Quá trình tổng hợp Protein

Quá trình tổng hợp protein

Quá trình tổng hợp protein

c. Phân bào

- Nguyên phân

  • Nguyên phân (hay còn gọi là phân bào nguyên nhiễm) nó chính là pha M của chu kỳ tế bào, tiếp ngay sau pha G2. Quá trình phân bào này được phát hiện lần đầu tiên bởi Straburger và Flemminh từ năm 1882.
  • Nguyên phân diễn ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.
  • Diễn biến của nguyên phân có thể tạm thời chia thành 2 giai đoạn là phân chia nhân (caryokinesis) và phân chia tế bào chât (cytokinesis) được chia thành 4 kỳ cụ thể như sau: kì đầu, kì giữa, kì sau và kỳ cuối.

- Giảm phân

  • Giảm phân là quá trình phân bào chỉ xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), kết quả của giảm phân là tạo ra các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ nhiễm sắc thế của tế bào mẹ ban đầu.
  • Với cơ thể lưỡng bội (2n), tế bào sinh dục giảm phân bình thường thì sẽ tạo ra giao tử có bộ NST đơn bội n 
  • Với trường hợp cơ thể đa bội (4n) giảm phân binh thường sẽ tạo ra giao tử có bộ NST (2n ) 
  • Với cơ thể đa bội lẻ thường bất thụ và không tạo ra giao tử.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok