Sinh học 9 Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiết 3)

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Di truyền và biến dị

a. Tổng quát di truyền học

Sơ đồ khái quát về Di Truyền học

Sơ đồ khái quát về Di Truyền học

b. Cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền

Bảng 66.1 Các cơ chế của hiện tượng di truyền

Bảng 66.1 Các cơ chế của hiện tượng di truyền

- Quá trình nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN

- Quá trình phiên mã

Sơ đồ tư duy quá trình phiên mã

Sơ đồ tư duy quá trình phiên mã

- Qúa trình dịch mã

Sơ đồ tư duy về quá trình dịch mã

Sơ đồ tư duy về quá trình dịch mã

c. Biến dị

Sơ đồ tư duy về tính biến dị

Sơ đồ tư duy về tính biến dị

1.2. Sinh vật và môi trường

Sơ đồ tư duy về hệ sinh thái

Sơ đồ tư duy về hệ sinh thái

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok