Tất Cả Tài Liệu Sinh Học THPT Lớp 10,11,12 (Đang Cập Nhật Liên Tục)

Tất Cả Tài Liệu Sinh Học THPT Lớp 10,11,12 (Đang Cập Nhật Liên Tục)

SINH HỌC 12

Bài Học + Trả Lời Câu Hỏi SGK


 

Trắc Nghiệm

(Đang cập nhật)

Bài 1: Gen, mã di truyền và q/tr nhân đôi ADN

 

    Bài 1: Gen, mã di truyền và q/tr nhân đôi ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

 

    Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

 

    Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen

 

    Bài 4: Đột biến gen

Xem tất cả

 

Xem tất cả

 

Đề Thi

(Đang cập nhật)

 

Tài Liệu Khác

(Đang cập nhật)

 Đề thi giữa kì, 1 tiết

 

    Bài giảng powerpoint

Đề thi HK1, HK2

 

    Giáo án Word

Đề thi thử TN THPT

 

    Tài liệu HSG

Đề thi HSG

 

 

Xem tất cả

 

Xem tất cả

 

SINH HỌC 11

Bài Học + Trả Lời Câu Hỏi SGK

(Đang cập nhật)

 

Trắc Nghiệm

(Đang cập nhật)

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

 

    Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

 

    Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Bài 3: Thoát hơi nước

 

    Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

 

    Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Xem tất cả

 

Xem tất cả

 

Đề Thi

 

Tài Liệu Khác

Đề thi giữa kì, 1 tiết (Đang cập nhật)

 

    Bài giảng powerpoint (Đang cập nhật)

Đề thi HK1, HK2 (Đang cập nhật)

 

    Giáo án Word (Đang cập nhật)

Đề thi HSG (Đang cập nhật) 

 

    Tài liệu HSG (Đang cập nhật)


 

 

Xem tất cả

 

Xem tất cả

 

SINH HỌC 10

Bài Học + Trả Lời Câu Hỏi SGK

 

Trắc Nghiệm

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

 

    Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 2: Các giới sinh vật

 

    Bài 2: Các giới sinh vật

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

 

    Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

 

    Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Xem tất cả

 

Xem tất cả


Đề Thi

 

Tài Liệu Khác

Đề thi giữa kì, 1 tiết (Đang cập nhật)

 

    Bài giảng powerpoint (Đang cập nhật)

Đề thi HK1, HK2 (Đang cập nhật)

 

    Giáo án Word (Đang cập nhật)

Đề thi HSG (Đang cập nhật)

 

    Tài liệu HSG (Đang cập nhật)


 

 

Xem tất cả

 

Xem tất cả

  

SINH HỌC THCS: Xem tại đây

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok