TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

Câu 1: Đồng hóa ở vi sinh vật là quá trình: 

 • A. Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng
 • B. Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng
 • C. Phân giải chất hữu cơ và tích lũy năng lượng
 • D. Tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng năng lượng

Câu 2: Ở vi sinh vật, lipit được tạo nên do sự kết hợp giữa các chất nào sau đây?

 • A. Glixerol và axit amin
 • B. Glixerol và axit béo
 • C. Glixerol và axit nucleic
 • D. Axit amin và glucozo

Câu 3: Vi sinh vật có khả năng tiết ra hệ enzim xenlulaza để phân giải xenlulozo trong xác thực vật nên con người có thể

 • A. Sử dụng chúng để làm giàu chất dinh dưỡng cho đất
 • B. Sử dụng chúng để làm giảm ô nhiễm môi trường
 • C. Phân giải polisaccarit và protein
 • D. Cả A, B

Câu 4: Dị hóa ở vi sinh vật là quá trình: 

 • A. Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng
 • B. Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng
 • C. Phân giải chất hữu cơ và tích lũy năng lượng
 • D. Tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng năng lượng

Câu 5: Sơ đồ đúng về quá trình tổng hợp nên là axit nucleic là

 • A. bazo nito + đường 5 cacbon + axit photphoric → nucleotit → axit nucleic
 • B. bazo nito + đường 5 cacbon + axit amin → axit photphoric → axit nucleic
 • C. bazo nito + đường 5 cacbon + axit amin → axit photphoric → axit nucleic
 • D. Glixerol + axit béo → nucleotit → axit nucleic

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai? 

 • A. Hô hấp là một hình thức hóa dị dương các hợp chất cacbonhidrat
 • B. Tất cả các loài thực vật đều hô hấp hiếu khí
 • C. Hô hấp hiếu khí là một quá trình oxi hóa các phân tử chất hữu cơ mà chất nhận electron cuối cùng là chất hữu cơ
 • D. Sản phẩm cuối cùng của quá trình phân giải đường là CO2 và H2O

Câu 7: Ý nào sau đây là đúng?

 • A. Đồng hóa cung cấp nguyên liệu cho dị hóa
 • B. Dị hóa cung cấp nguyên liệu cho đồng hóa
 • C. Dị hóa chính là đồng hóa, những xảy ra ở các thời điểm khác nhau
 • D. Đồng hóa cung cấp năng lượng

Câu 8: Ý nào sau đây là sai về quá trình phân giải protein?

 • A. Quá trình phân giải protein phức tạp thành các axit amin được thực hiện nhờ tác dụng của enzim proteaza
 • B. Khi môi trường thiếu nito, vi sinh vật có thể khử amin của axit amin, do đó có hiện tượng khí amoniac bay ra
 • C. Khi môi trường thiếu cacbon và thừa nito, vi sinh vật có thể khử amin của axit amin, do đó có hiện tượng khí amoniac bay ra
 • D. Nhờ có tác dụng của proteaza của vi sinh vật mà protein của đậu tương được phân giải thành các axit amin

Câu 9: Muối chua rau, thực chất là tạo điều kiện để quá trình nào sau đây xảy ra?

 • A. Phân giải xenlulozo, lên men lactic
 • B. Phân giải protein, xenlulozo
 • C. Lên men lactic và lên men etilic
 • D. Lên men lactic

Câu 10: Hiện nay trên thị trường có các loại bột giặt sinh học. Bột giặt sinh học được hiểu theo nghĩa nào sau đây? 

 • A. Có chứa chất tẩy rửa tổng hợp
 • B. Chứa enzym và nhiều chất tẩy rửa khác nhau
 • C. Chứa một hoặc nhiều enzym từ vi sinh vật
 • D. Chứa một loại chất tẩy rửa đặc thù

Câu 11: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic đồng hình?

 • A. Sản phẩm chỉ là axit lactic
 • B. Ngoài sản phẩm là axit lactic còn có rượu, axit axetic, CO2
 • C. Sản phẩm gồm axit lactic và CO2
 • D. Sản phẩm gồm axit lactic và O2

Câu 12: Glucozo dưới tác dụng của vi khuẩn lactic dị hình có thể bị biến đổi thành

 • A. Axit lactic, axit axetic, axit amin, etanol,...
 • B. Axit lactic, axit axetic, axit nucleic, etanol,...
 • C. Axit lactic, khí CO2, axit amin, etanol,...
 • D. Axit lactic, khí CO2, axit axetic, etanol,...

Câu 13: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic dị hình?

 • A. Sản phẩm chỉ là axit lactic
 • B. Ngoài axit lactic, sản phẩm còn có etanol, axit axetic, CO2
 • C. Ngoài axit lactic, sản phẩm còn có etanol, axit axetic, O2
 • D. Sản phẩm chỉ gồm axit amin

Câu 14: Khi nói về quá trình lên men lactic đồng hình, phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A. Lên men lactic đồng hình là quá trình lên men mà sản phẩm tạo thành chỉ có axit lactic
 • B. Lên men đồng hình là quá trình lên men mà ngoài sản phẩm là axit lactic còn có rượu, axit axetic, glxerin, CO2
 • C. Lên men lactic đồng hình là quá trình lên men mà sản phẩm tạo thành là axit lactic và CO2
 • D. Lên men lactic đồng hình là quá trình lên men mà sản phẩm tạo thành là axit lactic và O2

Câu 15: Ý nào sau đây là sai

 • A. Quá trình phân giải protein diễn ra bên trong tế bào dưới tác dụng của enzim proteaza
 • B. Lên men lactic là quá trình chuyển hóa thiếu khí đường glucozo, lactozo… thành sản phẩm chủ yếu là axit lactic
 • C. Vi sinh vật sử dụng hệ enzim xenlulaza trong môi trường để biến đổi xác thực vật (chủ yếu là xenlulozo)
 • D. Sản phẩm duy nhất của quá trình lên men lactic dị hình là axit lactic

Câu 16: Hiện nay con người thường sử dụng đối tượng nào sau đây để sản xuất sinh khối, axit amin, chất xúc tác sinh học, gôm sinh học? 

 • A. Động vật
 • B. Thực vật
 • C. Vi sinh vật
 • D. Enzym của vi sinh vật

Câu 17: Khi làm sữa chua, sữa từ dạng lỏng biến thành dạng sệt vì: 

 • A. Vi khuẩn lên men tạo thêm nhiều protein là protein đông đặc lại
 • B. Khi lên men sữa chua tạo axit lactic làm thay đổi độ pH trong dung dịch gây biến tính protein
 • C. Trong môi trường giàu dinh dưỡng, vi khuẩn lactic sinh trưởng mạnh với số lượng lớn làm đông đặc dung dịch
 • D. Khi lên men sữa chua vi khuẩn lactic tạo thành các sợi protein liên kết thành mạng lưới làm đông đặc dung dịch

Câu 18: Trong quá trình tổng hợp polosaccarit, chất khởi đầu là

 • A. Axit amin
 • B. Đường glucozo
 • C. ADP
 • D. ADP – glucozo

Câu 19: Khi nói về hoạt động sản xuất rượu theo phương pháp thủ công, phát biểu nào dưới đây đúng? 

 • A. Trong quá trinh ủ rượu, người ta luôn duy trì môi trường ở trạng thái yếm khí
 • B. Khi ủ rượu người ta cho thêm nước vào để hòa loãng rượu
 • C. Trong bánh men rượu chỉ có một loại vi sinh vật là nấm men
 • D. Quá trình ủ rượu chỉ có 1 giai đoạn: người ta trộn bột bánh men vào cơm, xôi, ngô chín... rồi ủ, sau đó đưa ra chưng cất thành rượu

Câu 20: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic đồng hình?

 • A. Sản phẩm chỉ là axit lactic
 • B. Ngoài sản phẩm là axit lactic còn có rượu, axit axetic, CO2
 • C. Sản phẩm gồm axit lactic và CO2
 • D. Sản phẩm gồm axit lactic và O2

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok