Hoá học 10 Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hoá học 10 Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Quan hệ giữa vị trí và cấu tạo

- Vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra: 

+ Số đơn vị điện tích hạt nhân

+ Số lớp electron

+ Số electron ở lớp ngoài cùng

- Cấu tạo nguyên tử:

+ Số proton, số electron

+ Số lớp electron

+ Số electron lớp ngoài cùng

1.2. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố

Vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể suy ra tính chất hóa học:

- Tính kim loại và phi kim

- Hóa trị cao nhất của nguyên tố đó với oxi, với hiđro (nếu có)

- Oxit, hiđroxit có tính axit hay bazơ.

1.3. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận

- Trong chu kì theo chiều tăng của Z:

+ Tính phi kim tăng dần, tính kim loại yếu dần

+ Oxit và hiđroxit của các nguyên tố có tính bazơ yếu dần đồng thời tính axit tăng dần.

- Trong nhóm A theo chiều tăng dần của Z:

+ Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.

+ Oxit và hiđroxit của các nguyên tố có tính bazơ tăng dần, tính axit giảm dần.

1.4. Tổng kết

Hình 1: Sơ đồ tư duy về Bảng tuần hoàn

Hình 1: Sơ đồ tư duy về Bảng tuần hoàn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok