Hoá học 10 Bài 11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cấu tạo bảng tuần hoàn

a. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong Bản tuần hoàn

- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Các nguyên tố có cùng số lớp e trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng (chu kì).

- Các ngưyên tố có số e hoá trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành 1 cột (Nhóm).

b. Ô nguyên tố

Mỗi nguyên tố được xếp vào 1 ô gọi là ô nguyên tố

c. Chu kì

- Mỗi hàng là 1 chu kì

- Có 3 chu kì nhỏ : 1,2,3

- Có 4 chu kì lớn: 4,5,6,7

⇒ Nguyên tử các nguyên tố thuộc 1 chu kì có số lớp e như nhau

d. Nhóm

- Nhóm A: Gồm chu kì nhỏ và chu kì lớn ,từ IA → VIIIA.

+ Nguyên tố s thuộc nhóm IA,IIA.

+ Nguyên tố p thuộc nhóm IIIA à VIIIA.

- Nhóm B: (IIIB → VIIIB;IB,IIB)

+ Nguyên tố d,f thuộc chu kì lớn

1.2. Sự biến đổi tuần hoàn

a. Cấu hình electron nguyên tử

Số e ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở mỗi chu kì tăng từ 1 → 8 thuộc các nhóm từ I→ VIIIA. Cấu hình e của nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn

b. Sự biến đổi tuần hoàn tính KL, PK, R nguyên tử,giá trị Độ âm điện của các nguyên tố được tóm tắt như sau:

- Chu kì:

+ Rnguyên tử : Giảm

+ Kim loại: Giảm

+ Phi kim: Tăng

+ Độ âm điện: Tăng

- Nhóm:

+ Rnguyên tử : Tăng

+ Kim loại: Tăng

+ Phi kim: Giảm 

+ Độ âm điện: Giảm

1.3. Định luật tuần hoàn

Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tử đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của Điện tích hạt nhân nguyên tử. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok