Hoá học 10 Bài 16: Luyện tập Liên kết hóa học

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

- Liên kết ion:

+ Định nghĩa: Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. 

+ Bản chất của liên kết: Cho và nhận electron

+ Hiệu độ âm điện: ≥  1,7 

- Liên kết cộng hóa trị:

+ Định nghĩa: Liên kết cộng hoá trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung. 

+ Bản chất của liên kết:

  • Không cực: Đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào. 
  • Có cực: Đôi e chung lệch về nguyên tử nào có độ âm điện lớn hơn.

+ Hiệu độ âm điện:

  • Không cực : 0 → 0,4 
  • Có cực : 0,4 → < 1,7

1.2. So sánh tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử

- Tinh thể ion:

+ Khái niệm: Các cation và anion được phân bố luân phiên đều đặn ở các điểm nút của mạng tinh thể ion

+ Lực liên kết: Các ion mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, lực này lớn.

+ Đặc tính: Bền, khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy

- Tinh thể nguyên tử:

+ Khái niệm: Ở các điểm nút mạng tinh thể nguyên tử là những nguyên tử

+ Lực liên kết: Các nguyên tử liên kết với nhau bằng lực liên kết cộng hóa trị, lực này rất lớn.

+ Đặc tính: Bền, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi

- Tinh thể phân tử:

+ Khái niệm: Ở các điểm nút của mạng tinh thể phân tử là các phân tử

+ Lực liên kết: Các phân tử liên kết với nhau bằng lực hút giữa các phân tử, yếu hơn nhiều lực hút tĩnh điện giữa các ion và lực liên kết cộng hóa trị

+ Đặc tính: Không bền, dễ nóng chảy, dễ bay hơi

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok