Hoá học 10 Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử

Hoá học 10 Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm về Chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa

Chất khử: Chất nhường e → Số oxi hoá tăng

Chất oxi hoá: Chất nhận e → Số oxi hoá giảm

Sự khử: Sự nhận e → Làm giảm số oxi hoá

Sự oxi hoá: Sự nhường e → Làm tăng số oxi hoá

1.2. Mối quan hệ giữa sự khử và sự oxi hóa

Sự khử và sự oxi hoá luôn xảy ra đồng thời → Đó là phản ứng oxi hoá khử

1.3. Định nghĩa về phản ứng oxi hóa khử

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng, hay phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

1.4. Phân loại phản ứng hóa học vô cơ

Dựa vào số oxi hoá, phản ứng hoá học chia làm 2 loại: Phản ứng oxi hoá khử và phản ứng  không thuộc loại phản ứng oxi hoá khử 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok