Hoá học 10 Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Thành phần, tính chất và ứng dụng của nước Javel và clorua vôi

So sánh nước Javel và clorua vôi

So sánh nước Javel và clorua vôi

a. Nước Javel

- Nước Javel là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

- Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, do vậy nước Javel có tính tẩy màu, sát trùng, tẩy trắng vải, sợi, giấy và dùng sát trùng chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.

- NaClO là muối của axit rất yếu, yếu hơn axit cacbonic nên dễ tác dụng với CO2 của không khí tạo thành axit HClO có tính oxi hóa mạnh.

⇒ nước Javel không để được lâu trong không khí.

b. Clorua vôi CaOCl2

- Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, mùi xốc, có tính oxi hóa mạnh.

- Tác dụng với axit clohidric cho Cl2­ 

CaOCl2 + 2HCl →  CaCl2 +  Cl2  + H2O

- Trong không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2 tạo ra axit hipoclorơ

1.2. Điều chế nước Javel và clorua vôi

a. Điều chế nước Javel

- Trong phòng thí nghiệm:

Cho khí clo tác dụng với NaOH loãng ở nhiệt độ thường:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Hình 1: Sơ đồ điều chế nước Javel trong phòng thí nghiệm

Hình 1: Sơ đồ điều chế nước Javel trong phòng thí nghiệm

- Trong công nghiệp:

Điện phân dung dịch NaCl nồng độ 15 – 20% trong thùng điện phân không có màng ngăn.

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H+ Cl2

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Hình 2: Điều chế nước Javel trong công nghiệp

Hình 2: Điều chế nước Javel trong công nghiệp

b. Điều chế clorua vôi

Cho clo tác dụng với vôi tôi (sữa vôi) ở 30oC thu được clorua vôi:

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O   (to = 30OC)

Hình 3: Clorua vôi

Hình 3: Clorua vôi


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok