Hoá học 10 Bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

Hoá học 10 Bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

A. Lý thuyết

I. Thứ tự các mức năng lượng

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s…  

II. Số e tối đa trong

- Lớp thứ n (=1,2,3,4) là 2n2e.

- Phân lớp:  s,  p,  d10 ,  f14 .

III. Cấu hình electron nguyên tử

- Electron có mức năng lượng cao nhất phân bố vào phân lớp nào thì đó chính là họ của nguyên tố

- Cấu hình e nguyên tử biểu diễn sự phân bố e trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

- Cách viết cấu hình e:

+ Xác định số e có trong nguyên tử.

+ Điền e vào các phân lớp theo trật tự tăng dần mức năng lượng và bão hòa e vào phân lớp có mức năng lượng thấp mới điền tiếp ra phân lớp có mức năng lượng cao hơn.

+ Xếp lại theo từng lớp với chú ý:

Nếu cấu hình tận cùng có dạng (n – 1)d4ns2 → (n – 1)d5ns1 

và (n – 1)d9ns2 → (n – 1)d10ns1.

IV. Lớp e ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tố, sẽ bão hòa bền với 8e (trừ He, 2e ngoài cùng)

- Đặc điểm:

+ Nếu lớp e ngoài cùng có 1 đến 3e: nguyên tử của nguyên tố kim loại (- H, He).

+ Nếu lớp e ngoài cùng có từ 5 đến 7e: nguyên tử của nguyên tố phi kim.

+ Nếu lớp e ngoài cùng có 4e: nguyên tố là kim loại nếu có 4 lớp e trở lên còn lại là phi kim.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok