Hoá học 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Axit photphoric

a. Cấu tạo phân tử

Hình 1: Cấu tạo phân tử H3PO4

Hình 1: Cấu tạo phân tử H3PO4

- Photpho có số oxi hóa là +5

b. Tính chất vật lí

- Tinh thể trong suốt, nóng chảy ở 42,50C. Rất háo nước nên dễ chảy rữa, tan trong nước ở bất kì tỉ lệ nào.

- Dung dịch axit sunfuric là dung dịch đặc, sánh, không màu, có nồng độ 85%.

c. Tính chất hóa học

Tính axít

- Trong nước H3PO4 phân li theo 3 nấc:

H3PO4   ⇔  H+ + H2PO4-

H2PO4-  ⇔ H+ + HPO42-

HPO42- ⇔ H+ + PO43-

- Dung dịch H3PO4 có tính chất chung của 1 axít và có độ mạnh TB: Nấc 1 > nấc 2 > nấc 3

Tác dụng với bazơ

- Tuỳ theo tỉ lệ chất tham gia phản ứng mà H3POsinh ra muối axít hoặc muối trung hoà

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O     (1)

H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (2)

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3H2O   (3)

​- a=nNaOHnH3PO4

Nếu a  1 → NaH2PO4  (1)

Nếu a = 2 → Na2HPO4  (2)

Nếu a >3 → Na3PO4    (3)

Nếu 1 < a < 2 xảy ra (1) và (2)

Nếu 2 < a < 3 xảy ra (2) và (3)

d. H3PO4 không có tính oxi hóa 

- Mặc dù Photpho có số oxi hóa cao nhất +5 nhưng H3PO4 không có tính oxi hoá như HNO3 vì trong ion PO43- rất bền vững.

- H3PO4 là axít 3 nấc có độ mạnh trung bình và không có tính oxi hoá.

d. Điều chế

- Từ quặng photphorit hoặc apatit:

Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 (đ) → 2H3PO4 + 3CaSO4

→ H3PO4 thu được không tinh khiết.

- Từ photpho:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

→ Phương pháp này H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn.

e. Ứng dụng

- Điều chế muối photphat

- Sản xuất phân lân, thuốc trừ sâu

- Dược phẩm

1.2. Muối photphat

a. Tính tan

- Muối trung hoà và muối axit của kim loại Na, K đều tan trong nước

- Với các kim loại khác: Chỉ muối đihiđrophotphat tan, còn lại đều không tan hoặc ít tan

b. Nhận biết ion photphat

- Thuốc thử: Dung dịch AgNO3

- Hiện tượng: Kết tủa màu vàng

- Phương trình hóa học: 3Ag+ + PO4 3- → Ag3PO4 (màu vàng)

Video 1: Nhận biết ion photphat

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok