Hoá học 11 Bài 13: Luyện tập

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Đơn chất Photpho

- Cấu hình e: 1s22s22p63s23p3

- Độ âm điện: 2,19

- Cấu tạo phân tử: P đỏ và P trắng

→ CTPT : P

- Mức oxi hóa: -3, 0, +3, +5

- Tính chất hóa học:

+ Tính oxi hóa : + KL, H2

+ Tính khử : + O2, Cl2.

+ P trắng hoạt động hơn P đỏ

1.2. Axit photphoric và muối photphat

Axit H3PO4

- Tính chất vật lí: 

+ Tinh thể trong suốt, tonc = 52,5oC  háo nước → dễ chảy rữa, dd H3POkhông màu.

+ Tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào.

- Tính chất hóa học: 

+ Axit trung bình, ba nấc có tính chất chung của axit 

+ Tác dụng với dd kiềm cho 3 loại muối H2PO4-, HPO42-, PO43-

+ Không có tính Oxi hóa

- Nhận biết ion PO43-: Dung dịch AgNO3 → Ag3PO↓ vàng

Muối photphat:

- Tính chất vật lí:

+ Muối đihiđrophotphat (H2PO4-) tan

+ Muối HPO42-, PO43- của kim loại Na, K, NH4+ tan

- Tính chất hóa học: 

+ Có đầy đủ tính chất chung của muối

+ Khó nhiệt phân

- Nhận biết ion PO43-: Dung dịch AgNO3 → Ag3PO↓ vàng    

1.3. Amoniac và muối amoni

a. Amoniac (NH3)

- Tính chất hóa học: Tính bazơ yếu, tính khử    

- Điều chế: 

N2 + 3H⇔ NH3

NH4+ + OH- → NH3

- Nhận biết: Dùng quỳ tím ẩm → hóa xanh

b. Muối amoni (NH4+)

- Tính chất hóa học: Tác dụng với kiềm, phản ứng nhiệt phân.  

- Điều chế: NH3 + H+ → NH4+

- Nhận biết: Dùng dung dịch kiềm  → khí làm quỳ ẩm hóa xanh.  

1.4. Axit nitric và axit photphoric

a. Axit nitric (HNO3

- Axit mạnh có đầy đủ tính chất chung của axit.

- Chất oxi hóa mạnh:

Tác dụng với hầu hết kim loại.

Tác dụng với một số phi kim.

Tác dụng với nhiều hợp chất có tính khử.

b. Axit photphoric (H3PO4)

+ Axit trung bình, ba nấc có tính chất chung của axit 

+ Không có tính Oxi hóa

1.5. Muối nitrat và muối photphat

a. Muối nitrat (NO3-)

Phân hủy nhiệt:

M: K → Ca

M(NO3)n→ M(NO2)n + n/2O2

M: Mg → Cu

2M(NO3)n → M2O+ 2nNO+ n/2O2

M: sau Cu

M(NO3)n → M+ nNO+ n/2O2

b. Muối photphat

- Có tính chất chung của muối.

- Khó bị nhiệt phân.

- Nhận biết: dùng dd AgNO3 → kết tủa vàng Ag3PO4

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok