Hoá học 11 Bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

1. Tóm tắt lý thuyết

a. Hợp chất hữu cơ là hợp chẩt của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua, ...)

b. Hợp chất hữu cơ được chia thành hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon.

c. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hóa trị.

d. Các loại công thức biểu diễn công thức hợp chất hữu cơ.

Các loại hợp chất hữu cơ

Các loại hợp chất hữu cơ

e. Các loại phản ứng hay gặp trong hóa học hữu cơ là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách.

f. Đồng đẳng, đồng phân

- Chất đồng đẳng:

+ Công thức phân tử: Khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2

+ Công thức cấu tạo: Tương tự nhau

+ Tính chất: Tương tự nhau

- Chất đồng phân:

+ Công thức phân tử: Giống nhau

+ Công thức cấu tạo: Khác nhau

+ Tính chất: Khác nhau

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok